Справки в регистър БУЛСТАТ
За БУЛСТАТ Общи условия Начин на плащане Видове справки Обобщени данни 
невалидни кодове
указания за регистрация
издирвани карти
      
   
        Банкова сметка за такси по регистър БУЛСТАТ: ТБ „ТОКУДА БАНК” АД, Офис „Централно управление” гр. София с ( BIC код CREXBGSF) BG52 CREX 9260 3114 5495 01

Ако не сте регистриран, за да използвате платената услуга "Интернет справки",

моля направете това, след като прочетете "Общи условия".

Ако сте си забравили паролата,
изпратете ни потребителското си име и Вашето ЕГН,
за да Ви изпратим служебна парола: